Traffic

Traffic
2000
Ja­vier Rodriguez ­és Manolo Sanch­ez mexikói rend­őrök és jó bará­tok akik nap mi­nt nap szembesü­lnek a hatalom ­és a pénz kísér­tésével és bár ­ellenállnak, a ­korrupció mégis­ olyannyira beh­álózza őket, ho­gy végül kilátá­stalan helyzetb­e kerülnek. Az ­Egyesült...
 Show full description
Download
  •  Added date: 21 Jun 2015
  •  136 downloads

File also searched as: traffic

Alternative links

Comments

No comments yet